Dr. Anton Bozanić – KNJIGA “ZVONA” IVANA BOSILJA

Očito je da je knjiga Ivana Bosilja “Zvona” – koja je ugledala svjetlo dana u Zagrebu u izdanju Graphisa godine 2000. – u pojavnom obliku, a još više svojim sadržajem jedinstvena na hrvatskom jezičnim području. U njoj je sabrana i sustavno obrađena na 240 stranica široka problematika zvona i zainteresiranom čitatelju daje cjelovit uvid u samu stvar. Zato je ova knjiga izuzetno vrijedna i korisna.
Polako zadivljuje čitatelja činjenica kako je vlasnik poduzeća “ElektroBosilj” Ivan Bosilj – po vokaciji praktičar koji je, završivši najprije željezničku industrijsku školu u Zagrebu, prva iskustva stjecao u ljevaonici u Varaždinu, a potom postigavši specijalizaciju u austrijskoj tvrtki Grassmayr, otvorio vlastiti obrt tako da se već više desetljeća bavi postavljanjem zvona, satnih mehanizama, izgrađivanjem postolja i jarmova za zvona, zatim upravljačkih satova, te montiranjem sve boljih i praktičnijih elektronskih naprava za pokretanje i programiranje zvona po crkvenim zvonicima – sastavio i metodološki dotjerao tako lijepo knjigu koja nas sustavno upućuje u opću problematiku i značenje zvona. Stoga nas Bosilj najprije želi uvesti u povijest zvona, sve od Starog vijeka pa do najnovijih dana.
Zatim autor prikazuje u svojoj knjizi najraznovrsnije postupke izrade zvona i otklanjanje mogućih pukotina i popravke na zvonima koja, jednom postavljena, njišu se stoljećima. Slijedi središnji dio knjige, a to je opis zvuka i kvalitete zvona, zatim vrste zvona i same zvonjave. Daljnji korak vodi ka ugradnji zvona u zvonik, postoljima na kojima će biti smještena i napravama koje zvona pokreću.
Nakon što je opisao mnoge pojedinosti, pisac knjige nas upoznaje sa glasovitim zvonima u svijetu, ali ne propušta prilike da nam potanko opiše i slikovno predstavi poznata zvona u Hrvatskoj.
Slijedi tumačenje pojmova u svezi sa zvukom zvona i onih koji se odnose na ljevarstvo.
Književni zapisi, eseji i pjesme ne mogu mimoići zvuk zvona. Autor se ovdje pobrinuo da nam prikupi više pjesama i eseja o zvonicima i zvonima hrvatskih pisaca.
Uz literaturu na hrvatskom jeziku, autor se koristio kod sastavljanja ove knjige također sadržajima s njemačkog, engleskog i slovenskog govornog područja.
Raduje nas što je vlasnik poduzeća “ElektroBosilj” ne samo praktičar u postavljanju zvona i mehanizma za zvonjenje po mnogim našim crkvama i zvonicima diljem Hrvatske, već je i dobar poznavatelj problematike zvona općenito i posebice kod nas. To mu znanje svakako pruža dodatnu garanciju za posao koji vrši.

Dr. Anton Bozanić, župnik u Malom Lošinju