Postrojenja za zvona

Izrada postrojenja za zvona:
• Postolja za zvona
• Jaram zvona
• Bat zvona
• Gumeni amortizeri
• Elektromotorni pogon
• Daljinsko upravljanje
• Upravljački satovi


1.  Postolja za zvona

            Zvono koje se njiše mora biti postavljeno na čvrsti nosač, koji preuzima sile reakcije izazvane njihanjem zvona. Ovaj nosač koji se naziva postolje zvona, može biti izrađen od drva, čeličnih profila, opeke, kamena ili betona. Najviše se izrađuju postolja od drva ili čeličnih profila. Postolje zvona prvenstveno mora biti stabilno i mora sile reakcije, koje nastaju zbog njihanja zvona prenijeti na građevinsku konstrukciju tako da nigdje ne nastane prekomjerno opterećenje. Istodobno treba spriječiti prijenos zvuka kroz masu konstrukcije. Postolje može biti stojeće, tako da stoji na ploči, ili viseće, tako da visi na ploči koja je iznad zvona.

Image

            Drvena postolja su većinom stojeća. Za izradu drvenog postolja upotrebljava se suha hrastovina ili ariš. Mogu se naći drvena postolja stara i nekoliko stotina godina, jer su postolja u zvoniku obično na propuhu i zaštićena od vjetra i kiše. Kod smještaja drvenog postolja u zvonik potreban je dosta veći prostor nego kod čeličnog postolja.

Image

            Čelična postolja mogu biti stojeća i viseća. Jednostavna su za izradu i ne zahtijevaju toliko prostora u zvoniku kao drvena. Dosta su stabilna, a izrađuju se od raznih čeličnih profila. Masa postolja i jarma je otprilike 60…70% mase zvona. Zbog stalnih vibracija treba izbjegavati zavarene spojeve pa se preporuča spajanje vijcima i maticama.

2. Jaram zvona

            Vršimo dimenzioniranje i izradu jarmova za ovješenje zvona. Na svakoj strani jarma nalaze se osovine na koje se postavljaju samo-podesivi ležajevi.

3. Bat zvona

            Zamiranje zvuka i kvaliteta zvuka svakog zvona uvelike ovisi o ispravnom dimenzioniranju bata. Batove izrađujemo od mekanog željeza, tako da svojim udaranjem previše ne razbijaju zvono.

4. Gumeni amortizeri

            Prakticiramo postavu gumenih amortizera između donjeg nosećeg dijela postolja za zvona i betonske ploče, kako bi se prigušile vibracije nastale njihanjem zvona. Dopušteno opterećenje gumenih amortizera je 30-50 N/cm2.

5. Elektromotorni pogon zvona:

            Uređaj PAX-2EB za elektromotorni pogon zvona sastoji se od; elektromotora, ormarića sa elektromagnetskim sklopkama, graničnih prekidača, amortizacionih opruga, španera i lanca. Svi uređaji su marke “Siemens”. Elektromotori su marke “Končar” sa ugrađenom termičkom zaštitom tako da se u slučaju kvara na električnoj mreži tj. pregrijavanja motora, motor sam isključi i ponovno uključi, tako da ne treba naknadno intervenirati (kao kod klasičnog bi-metala). Osim toga nakon isključenja zvona, uključi se sistem kočenja tako da se zvono zaustavi kao i kod najboljeg ručnog zvonjenja.

6. Daljinsko upravljanje zvona:

            Mogućnost daljinskog upravljanje sa zvonima na udaljenostima do 300 ili do 750 m. Daljinsko upravljanje vrši se putem daljinskog predajnika (4 kanala), prijamnika i antene za prihvaćanje signala. Odlično rješenje za sprovode!

7. Upravljački satovi:

            Moderni mikroprocesorski satovi, savršene preciznosti, služe za upravljanje sa; zvonima i mehanizmom za udaranje (npr. za otkucavanje satova i četvrtina, sviranje melodija – slavljenje i brecanje), upravljanje toranjskim satom, upravljanje sa više sporednih (sekundarnih) satova smještenih u crkvi ili sakristiji, te razne druge funkcije (npr. automatsko grijanje crkve, programiranje paljenja i gašenja rasvjete, elektronsko zatvaranje vrata i dr). Jednostavni za upravljanje, poruke na zaslonu i korisničke upute su na hrvatskom jeziku. Korigiranje točnog vremena omogućuje se preko DCF – antene, pomoću radio signala iz europske centrale u Frankfurtu. Automatske promjene vremena ljeto/zima i zima/ljeto.