Prof. dr. sc. Ivan Šporčić – Dojam o radu tvrtke Elektro Bosilj i knjizi «Zvona»

Prof. dr. sc. Ivan špor?i?
Teologija u Rijeci
Tizianova 15
51000  R I J E K A

«Elektro-Bosilj»
Grana 144
42220 Novi Marof

Predmet: Dojam o radu tvrtke i knjizi «Zvona»

Kad sam krajem 1994. godine kao župnik male primorske župe Praputnjak zajedno sa Župnim ekonomskim vije?em uputio ponudu za izradu ?eli?ne konstrukcije zvona i elektrifikaciju istih na osam razli?itih adresa u domovini i inozemstvu, najpotpuniji i najprihvatljiviji odgovor dobili smo od radionice «Elektro-Bosilj» iz Novog Marofa. Ve? nakon prvog susreta s gospodinom Ivanom Bosiljem, a posebice nakon izvedenih radova, zadovoljno smo konstatirali da smo «naišli» na pravog stru?njaka za crkvena zvona.
Naš dojam potvr?uje i knjiga «Zvona» koju je napisao gosp. Ivan Bosilj, a izdao Graphis, Zagreb, 2000. godine. Ve? samim uvidom u sadržaj i letimi?nim prelistavanjem stje?e se dojam da je rije? o monografskom djelu o zvonima koje je pisano istovremeno stručno i popularno. U ovoj knjizi ?e svatko tko se s bilo kojeg aspekta bavi s problematikom zvona mo?i na?i odgovor na svoja pitanja. Potvrdili su mi ovo i arhitekti kojima sam posudio knjigu dok su radili na projektu jednog zna?ajnog kulturno-sakralnog objekta. Djelo je, nadalje, od neprocjenjive vrijednosti i za nas župnike koji se svakodnevno susre?emo sa zvonima naših crkava.
Dok autoru ?estitam na ovom iznimno vrijednom djelu, želim da knjiga doprinese širenju tehni?ke, ali i sakralne kulture u nas, jer zvona spadaju u jednu i drugu sferu. Budu?i da iz bilješke o autoru saznajemo vrijeme po?etka rada vaše tvrtke, koristim ovu prigodu i izražavam Vama i svim vašim djelatnicima srda?ne ?estitke prigodom srebrenog jubileja radionice «Elektro-Bosilj». Neka vam i dalje bude sretno i blagoslovljeno od Gospodina, a vje?na glazba sa zvonika koje vi opremate neka daje slavu Bogu na visinama, a nas ljude poti?e na izgradnju mira na zemlji.

S poštovanjem,
Ivan špor?i?

U Rijeci, 15. lipnja 2005.